Statsministerens nytårstale var til gengæld god, men …

Efter at have skoset Dronningens nytårstale for at have fint indhold, men manglende form, så var det lige omvendt med statsministerens nytårstale. Den vandt på formen, god rød tråd og ganske sikker leverance. Der var slet ingen tvivl om at den var fint gennemarbejdet og øvet. Overgangene fungerede godt, og hun havde helt styr på sætninger og leveringen i øvrigt.

Hvad indholdet angik, så det er en anden sag. Kritikken for manglende internationalt udsyn og mangel på både miljø og Europaparlamentsvalg er sikkert ganske berettiget. Og at de offentlige ansatte og ældre skulle have så meget taletid kan sikkert også kritiseres. Hendes udfordring er bare i modsætning til dronningen at statsministerposten ikke har samme respekt, så uanset hvad hun havde valgt at tale om ville det være blevet mødt med kritik.

Men den var i al fald flot leveret.

Kommentarer til Dronningens nytårstale 2013

Jeg pippede i går at jeg synes Dronningens nytårstale var usammenhængende og uden de store budskaber. Twitter giver ikke meget plads til konstruktiv kritik, så et kortere indlæg følger om hvorfor jeg havde det som førstehåndsindtryk.

Jeg har læst talen igen her til morgen, og skal med det samme understrege at dette blot er min ydmyge holdning, og at jeg hverken har den store erfaring som taleskriver eller retoriker. Og dette bliver også blot nogle korte betragninger omkring hvad jeg manglede.

Talen består af seks afsnit.

Første afsnit: Hilsen til samfundets svageste og de der hjælper dem.
Talen starter direkte med dette afsnit, og der mangler først og fremmest en indledning af en eller anden form. I det mindste et “Godaften” til at markere at nu går vi i gang.

Pointen med afsnittet er at sende en hilsen til samfundets svageste og de mennesker, der hjælper dem. Det er en rigtig god ide, men måden talen kommer derhen ved at nævne om udfordringer en moderne familie kan have i højtiden bliver malplaceret. Især fordi Dronningen under oplæsningen lignede en, der læste det for første gang, og nok sjældent har bekymringer om hvorledes andre tænker om Kongehusets traditioner. Derfor kan det minde om sidste års tale, hvor vi blev belært om at opføre os ordenligt på internettet af en, som nok aldrig har åbnet en browser.

Så hilsnen til de svageste er god og relevant, men afsnittet ikke godt nok gennemarbejdet og ikke godt anvendeligt som indledning på talen.

Andet afsnit: Vi må ikke blive et småligt land
Kort og godt afsnit, og det bliver med stor sikkerhed også hvad talen vil blive husket for. Nemlig passagen om:

“Nok er Danmark et lille land, men vi skal passe på, at vi ikke bliver et småligt land.”

Det indeholder gode og skarpe pointer og går lige på klingen af hvordan vi bør opføre os.

Tredje afsnit: Husk nærværet
Også et kort afsnit, som måske er for kort? Der bliver i hvert fald kun stille spørgsmål ved om vi nu også kommer hinanden nok ved, men der kunne med fordel have været bare en ekstra sætning om problematikkerne ved at glemme nærværet.

Fjerde afsnit: Jødeforfølgelse
Herefter springer vi direkte til et historisk tilbageblik om hvorledes de danske jøder under besættelsen blev hjulpet af uselviske danskere fra alle samfundslag fra forskellige kulturbaggrunde, og at vi skal huske ikke at lade forskelligheden stå i vejen for at hjælpe hinanden.

Femte afsnit: Hilsener til hele Rigsfællesskabet 
Det længste afsnit i talen, men indeholder ikke meget ud over de traditionelle hilsener til hele Rigsfællesskabet – ikke mindst det danske mindretal i Sydslesvig kan være glade for at blive nævnt i denne omgang. Overgangen til dette afsnit fungerer godt, og giver en god tråd.

Kommentaren om den smeltende indlandsis, kan være potentiels farlig, men er vel mest af alt ment som at vi skal være i stand til at udnytte de muligheder der byder sig, samtidig med at vi også er i stand til at beskytte både kultur og natur i Grønland.

Sjette afsnit: Afslutning
Der bliver taget flere tilløb til en afslutning, og det gør talen hakkende til sidst. Sætningen “Nu er der kun tilbage at sige tak for i år.” og minder ikke om noget der burde finde vej ind i en formel tale. Hvis afslutningen havde været bedre gennemarbejdet ville det have givet en langt bedre udgang på talen og dermed også et bedre indtryk afslutningsvist. Nu bliver det i stedet hakkende, og usikkert.

Konklusion
Indhold er bedre end form, og det er ærgerligt; for overordnet set har talen nogle gode temaer og pointer, men den glider ikke særlig godt. Der mangler bedre overgange mellem de forskellige afsnit, og det er ærgerligt for det er noget, der som regel kan løses ret enkelt. Overgangen fra fjerde til femte afsnit er lavet ganske enkelt og fungerer rigtig godt. Det mangler bare for de øvrige afsnit.

En ordenlig indledning og en bedre bearbejdet slutning ville også have give en langt bedre indpakning.

Derudover blev indtrykket også forværret af at HM Dronningen ikke var i topform på dagen, og flere steder gik kløjs i talen, hvilket kunne have været undgået hvis sætningerne havde været bedre gennemarbejdet og mere flydende undervejs.

Jeg glæder mig til en god Nytårstale 2014.